KPR-6T-ST

Valve Locks

engines

 • Toyota - 4AGE 16V
 • Toyota - 7MGTE
 • Toyota - 2JZ-GE
 • Toyota - 2JZ-GTE DOHC
 • Toyota - 1JZ-GE
 • Toyota - 1JZ GTE 3.0lts
 • Toyota - 3SGTE
 • Toyota - 2RZ-FE
 • Toyota - 3RZ-FE
 • Subaru - EJ25 Non Turbo SOHC
 • Subaru - EJ25 Non Turbo DOHC
 • Subaru - EJ25 Turbo DOHC
 • Mini - R53
 • Subaru - EJ20 Turbo DOHC
 • Toyota - 5VZ-FE DOHC
$3.47
$3.47
locate dealer